HyperLynx

HyperLynx tarjoaa täydellisen paketin ohjelmistoja piirilevyjen simulointiin. HyperLynx on helppokäyttöinen ja tehokas tapa simuloida piirilevyn kriittisiä vaatimuksia ja välttää lisäkustannukset.

HyperLynx SI  on markkinoiden helppokäyttöisin signaalivääristymäsimulaattori. Peruskäyttö on kuin oskilloskoopilla mittaamista – valitaan netti, komponentit, ja aaltomuoto on heti tarkasteltavissa.

SI DDRx sisältää DDR-muistien simuloinnissa tarvittavat toiminnot, se tukee DDR1-, DDR2-, DDR3- ja DDR4-piiriperheitä. Wizardit helpottavat topologian, kontrollerin, muistien ja simulointien asetusten tekemistä. Simuloinnin tuloksena on joukko pass/fail-raportteja joista on helppo avata ongelmakohdat tarkasteltavaksi.

SI GHz sisältää lisäksi nopeiden sarjamuotoisten signaalien simuloinnissa tarvittavat apuvälineet, kattavamman mallinnuksen, Eye diagram ja Eye mask-näkymät. Herätteeksi voidaan valita erilaisia epäjatkuvia bittijonoja.

HyperLynx SI on yhteensopiva eri PCB työkalujen kanssa.

HyperLynx PI Power Integrity-moduulissa on saatavissa DC Drop- ja AC-analyysit. DC Drop analysoi apujännitetasossa tapahtuvat jännitehäviöt ja virtatiheydet.

AC-analyysillä voidaan selvittää kohinataso ja suotokondensaattorien vaikutus. Nykyisillä yli 1000-nastaisilla koteloilla alkaa olla tilanne että kondensaattorien lisääminen lakkaa hyödyttämästä kun muutenkin reikäiseen apujännitetasoon tulee niitä lisää. AC-analyysin avulla voidaan selvittää millaisia kondensaattoreita tarvitaan ja missä. HyperLynx PI on yhteensopiva useimpien tunnettujen PCB työkalujen kanssa.

HyperLynx DRC on tehokas DRC-tarkistus asioille, jotka vaikuttavat EMI/EMC-käyttäytymiseen, signaalinvääristymään ja jännitehäviöihin. Sen ilmaisversio tukee 8 sääntöä ja täysi versio 22 sääntöä. DRC:tä voidaan ajaa skripteillä, jolloin tarkistukset voidaan automatisoida ja normaalisti suunnitteijoiden käyttämä tarkistuslista lyhenee merkittävästi.

HyperLynx Full-Wave Solver on 3D, laajakaistainen, täyden aallonpituuden elektromagneettinen ratkaisija SI-, P-I ja EMI-ongelmiin.

HyperLynx Fast 3D Solver mahdollistaa tehokkaan, full package -mallien luonnin ja multi-prosessoinin nopeammalla läpimenoajalla.

HyperLynx Thermal on nopea, tehokas 3D-simulointi piirilevyn sijoittelun ja johdotuksen lämpövaikutuksista. Se simuloi johtumista, konvektiota ja säteilyä ja sen tarkkuus on +/- 10%. HyperLynx Thermal on yhteensopiva eri PCB työkalujen kanssa.

Kysy ohjelmistoista lisää!