Tuotteet

Tuoteryhmät

Xpedition Enterprise

Xpedition Enterprise on paras ratkaisu, kun piirikortit ovat äärimmäisen haastavia ja vaativat usean suunnittellijan työpanosta. Xpedition tukee samanaikaista suunnittelua (concurrent engineering) sekä piirikaavioiden että layoutin osalta. Samaa piirilevyä voi siis työstää useampi suunnittelija samanaikaisesti.

Se tukee nopeiden signaalien ja väylien johdotusta sääntöjen mukaan, mikroläpivientejä, upotettuja komponentteja, flex-rigid – tekniikkaa ja paljon muuta. Multiboard-tuki mahdollistaa useamman piirikortin kokonaisuuksien joustavan suunnittelun.

PADS Professional

PADS Professional on monipuolinen, ammattilaistason piirilevyohjelmisto vaativaan suunnitteluun. Ohjelmisto perustuu Xpeditionin tekniikkaan. PADS Professional sisältää vakiona muun muassa monipuoliset suunnittelusäännöstöt, differentiaaliparien ja high speed signaalien -tuen, central libraryn, constraint managerin/editorin, variant managerin, dynaamisen kuparitäytön, monipuoliset 3D-ominaisuudet, PADS AMS:n (analog mixed signal simulator) ja HyperLynx:n Signal Integrity, Thermal ja Analog-simulaattorit.

PADS Professionaliin on saatavilla monia lisäoptioita, mm.  RF-optio ja HyperLynx:n PADS-optioita.

Ohjelmistosta on saatavilla myös vuokralisenssi PADS Professional Premium, joka sisältää kaiken tämän ja SaaS-palveluna lisäksi Connect:n, PartQuest Portal:n ja Supply Chain:n edulliseen vuosivuokrahintaan! PADS Professional Premium on saatavina vain työasemalisenssinä.

PADS Standard Plus Suite

PADS Standard Plus Suite on monipuolinen piirilevyohjelmisto vaativaan suunnitteluun. Ohjelmisto sisältää vakiona PADS Logic ja PADS Designer -piirikaavio-ohjelmistot. Monipuoliset suunnittelusäännöt sekä differentiaaliparien että high speed signaalien -tuki helpottaa suunnittelua. HyperLynx Signal Integrity- ja Thermal-simulaattorit sisältyvät vakiona jo perusversioon. Integrated flow mahdollistaa suunnittelusääntöjen muokkaamisen samanaikaisesti sekä layout- että piirikaavio-ohjelmistossa Constraint Manager-ohjelmiston avulla. 3D-näkymässä on mahdollista editoida esimerkiksi kompoenttien paikkaa. Myös DRC-tarkistus on vakiona 3D-näkymässä kuten myös STEP-import/export. PADS Designer sisältää Databook-tietokantayhteyden ja Variant Managerin.

PADS HyperLynx-options

PADS-ohjelmistoihin on saatavissa edullisesti PADS HyperLynx-simulointiohjelmistoja: PADS HyperLynx DC Drop, PADS HyperLynx DDR, PADS HyperLynx DRC ja PADS FlowTherm XT. Suurin ero “täysiin” versioihin on, että ne lukevat vain PADS-tiedostoja.

HyperLynx

HyperLynx tarjoaa täydellisen paketin ohjelmistoja piirilevyjen simulointiin. HyperLynx on helppokäyttöinen ja tehokas tapa simuloida piirilevyn kriittisiä vaatimuksia ja välttää lisäkustannukset.

ModelSim

ModelSim on saavuttanut eräänlaisen referenssityökalun maineen luotettavana ja tehokkaana simulaattorina.

Piiritoimittajien OEM-versioihin verrattuna alkuperäinen ModelSim tarjoaa toimittajariippumattomuuden ja hyvän suorituskyvyn myös suurilla koodimäärillä.

Plus-versio tukee VHDL/Verilog sekasimulointia.

Questa

Questa on Mentorin tarjoama verifiointiympäristö, jossa tuottavuus koodin kehityksessä ja testauksessa on merkittävästi perinteisiä menetelmiä parempi. Questassa on integroitu useita työkaluja kuten CDC verification, formal verification ja mixed-simuloinnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Questassa voi tehdä testauksen suunnitelmallisesti, valvoa ja mitata sen edistymistä. Näin voidaan ennakoida aikataulussa pysymistä.

CAM350

CAM350 on laajasti käytetty ohjelmisto piirilevyvalmistuksessa, tuotannossa ja suunnittelussa. Piirilevyvalmistuksessa sitä käytetään tarkistuksiin ja kuvionsiirtotyökalujen tekoon, tuotanto käyttää sitä niinikään tarkistuksiin, mutta rakentaa sillä piirilevyistä ladonta-aihiot. Suunnittelussa CAM350:llä voidaan tehdä lopullinen tarkistus tuotetuille Gerber-tiedostoille ja verrata niitä ohjelmallisesti vetolistaan. Näin voidaan varmistua siitä että dokumentit vastaavat CAD-tietokantaa ennen piirilevytilauksen lähettämistä..

Reverse Engineering-moduulin avulla voidaan Gerber-tiedostoista konstruoida piirilevytiedosto komponentteineen, kytkentöineen ja kuparialueineen. Näin rakennettu tiedosto voidaan palauttaa useampiin CAD-järjestelmiin (esimerkiksi PADSiin).

BluePrint

Perinteisesti kaikki piirilevydokumentaatio on pyritty tekemään piirilevysuunnitteluohjelmistolla. Se johtuu siitä että CAD-ohjelmisto otettiin käyttöön suunnitelu-valmistus -ketjussa ensimmäisenä ja se oli itse asiassa pitkään ainoa väline jolla dokumentointia jollakin tapaa voitiin tehdä.

Tilanne on nyt toinen, koneita on käytössä kaikkialla. Tehtävänjakoa on syytä miettiä uudelleen. Toki piirilevysuunnitteluohjelmistosta tulostetaan edelleen piirilevyvalmistusta ohjaavat dokumentit (lähinnä Gerber-, Excellon- IPC-2581- tai ODB++), mutta muu dokumentaatio, lähinnä kokoonpanon ja testauksen käyttöön voidaan paljon tehokkaammin tuottaa BluePrint-ohjelmistolla.

BluePrintissä dokumenttipohja kaikkine sivuineen voidaan rakentaa etukäteen. Kullekin sivulle voidaan parametroimalla asettaa näkyviin juuri halutut tiedot ja näkymät kuten osasijoittelu eri puolilta, osaluettelo, kerrosrakenne jne. Kun piirilevytiedosto tuodaan, dokumentti täyttyy automaattisesti. Tämän jälkeen käyttäjä voi muokata näkymiä, lisätä tekstejä yms. Automaatioastetta voi edelleen lisätä skripteillä.

PowerAccess

PowerAccess on tietokantapohjainen työkalu joka laajentaa PADSin kirjastonhallinta- ja raportointitoimintoja. Se on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa vastaamaan kasvaviin integraatiotarpeisiin.

DxDBTweaker

DxDBTweaker on apuohjelma joka helpottaa Databook-tietokannan (MsAccess) ylläpitoa.

Assemby Array Wizard for PADS Layout

Automaattiladonta edellyttää että piirikortilla on optiset kohdistusmerkit ja reunoilla tilaa vetorei’ille. Niille ei yleensä ole piirilevyllä tilaa, joten koneladontaa varten kortti koostetaan ladonta-aihioksi, pienillä korteilla aihiossa voi valmistua kerralla kymmeniä kortteja, isoilla ehkä vain yksi.

Etenkin jos kokoonpanossa käytetään ulkoisia toimijoita, voi olla järkevää jättää aihion koostaminen alihankkijan tehtäväksi. Tällöin alihankkija voi rakentaa aihion omalle prosessille optimoituna. Aihioinnissa voi käyttää esimerkiksi CAM350 ja BluePrint-ohjelmistoja.

Kysy ohjelmistoista lisää!